Dwuletni Międzynarodowy Kurs Uzdrawiania

Samouzdrowienie, uzdrowienie energetyczne, uzdrowienie na odległość oraz uzdrowienie wspólnoty i planety.

Duchowe uzdrawianie jest jednym z największych dobrodziejstw, przepływających przez ten świat. Wejście w jego nurt i poznawanie jego dróg jest świętym dziełem. Dzięki temu nasze dusze przypominają sobie, jaki jest ich cel w przyjściu na ziemię. W miarę jak wewnętrzne i zewnętrzne wymiary egzystencji łączą się, życie ponownie staje się całością. Suficki Zakon Uzdrawiania ma ten przekaz w swojej opiece.

Pir Zia

 

Niniejszy kurs duchowego uzdrawiania jest odpowiedzią na transformacyjne i twórcze potrzeby naszych czasów. Uzdrowiciele pracują w miejscu gdzie krzyżuje się ból (indywidualny, zbiorowy i kosmiczny) z harmonią, pełnią i jednością, które są zawsze obecne w Boskiej Miłości i w Uniwersalnej Inteligencji. Nasza droga jako Uzdrowicieli (wszyscy jesteśmy Uzdrowicielami) polega na doskonaleniu naszego zestrojenia z darami umysłu, serca, duszy i ducha oraz na uszanowaniu natury.

Sarida Brown

Wykłady

W oparciu o nauki sufickie Hazrat Inayat Khan, Pir Vilayat Khan i Pir Zia Inayat-Khan, z międzykulturowym podejściem do innych tradycji. Otwieierają możliwości na ukierunkowany rozwój inspiracji i osobistej transformacji. Każdy student otrzyma wsparcie w rozpoznaniu swojej indywidualnej ścieżki uzdrawiania jak również w rozwijaniu swojej praktyki. Wykłady będą odbywały się na sesjach plenarnych i w małych grupach, oraz w kilku indywidualnych sesjach z nauczycielami.

Źródła

Poniżej znajduje się obszerna oferta materiałów dla uczestników Dwuletniego Międzynarodowego Kursu Uzdrawiania. Wszystkie one, czy to w formie tekstów, czy też nagrań audio, zostały podzielone na sześć grup, zgodnie z porządkiem wyznaczonym przez kolejne seminaria. W każdej grupie znajdują się materiały do nauki, materiały z seminariów, materiały do pracy domowej oraz materiały z webinarów.

Pięć Żywiołów • Ciała Subtelne • Praca z Cieniem Oddech • Ciało Fizyczne: Oddech, Ugruntowanie i Ucieleśnienie.
Rytm i Oddech • Kierowanie Oddechu w Celu Uzdrawiania • Praktyki Rytmu w Oddechu