Seminarium 2

Prowadź dalej swój Dziennik Uzdrawiania

Prowadź swój dziennik, który będzie poświęcony twoim doświadczeniom we wszystkich aspektach uzdrawiania. Możesz w nim zapisywać to jak stajesz się bardziej świadomy uzdrawiania samego siebie oraz notować doświadczenia z wykonywanych praktyk uzdrawiających. Możesz w nim również zapisywać wrażenia, jakie się pojawiły w trakcie, gdy byłeś uzdrawiany i gdy byłeś kanałem dla boskiej uzdrawiającej siły. Opisz każdy element, który cię poruszył, dotyczący uzdrowienia, a który zauważyłeś w radiu, telewizji, książce, gazecie, lub na kursie.

Staraj się pisać codziennie, a przynajmniej raz w tygodniu, tak zwięźle lub tak obszernie, jak masz ochotę. Są to twoje prywatne zapiski, a nie praca dotycząca kursu. Nie będziemy wymagać byś je nam pokazał.

Praktyki

1. Qasab

 • Każdego dnia: Postępując zgodnie z tym, co zostało przedstawione w materiale zatytułowanym „Praktyki Rytmu w Oddechu”. Zacznij od punktu:

II.2 czyli Qasab z przedłużonym wstrzymaniem oddechu (4-8-4).
Kiedy poczujesz, że ta praktyka stała się dla ciebie komfortowa, przejdź do kolejnej, czyli do punktu

II.3 Qasab i kręgosłup subtelny.

 • Sporadycznie, może raz czy dwa razy w miesiącu, znajdź czas na punkt:

II.4 Qasab dla Uzdrowicieli.

 

2. Praktyka koncentracji

 • Wpatruj się w płomień świecy, kwiat lub kryształ przez jedną minutę, a następnie wizualizuj go również przez jedną minutę. Stopniowo wydłużaj czas tej praktyki najpierw do 3 minut na każdą z tych części, potem do 5 minut, do 7, a na końcu do 10 minut.

 

3. Oddech Pięciu Magnetyzmów

 • Przez pierwsze dwa miesiące (do połowy kwietnia) praktykuj oddech pięciu magnetyzmów, wyczuwając pola magnetyczne w sobie oraz to, w jaki sposób zmieniają się one w zależności od pory dnia i okoliczności.

Raz w tygodniu: wyczuwaj pole magnetyczne u innej osoby, za jej zgodą, w jej obecności lub na odległość. Zakończ tę praktykę, oferując jej oddech magnetyzmu, który według twojego odczucia, przyniesie jej więcej równowagi. Wyczuj zmianę. Zapisz to w swoim dzienniku.

 • Przez kolejne dwa miesiące (od połowy kwietnia do seminarium 3) praktykuj kierowanie magnetyzmu do swoich dłoni.

Krok 1: Podczas wdechu odczuj oddech wznoszący się z ziemi i czakry Podstawy przez subtelny kręgosłup do czakry Korony na czubku głowy. Delikatnie wstrzymaj oddech na krótki czas. Podczas wydechu odczuj oddech zstępujący z czakry Korony do czakry Podstawy i do ziemi. Podczas wdechu myśl „Shafi”, podczas wydechu myśl „Kafi”. Wykonaj 5 oddechów.

Krok 2: Po zrobieniu wdechu wznoszącego się do czakry Korony i wstrzymaniu oddechu zrób wydech zstępujący do czakry Serca i skieruj swój oddech i magnetyzm na zewnątrz poprzez swoje ramiona i dłonie. Podczas wdechu myśl „Shafi”, podczas wydechu myśl „Kafi”. Wykonaj 5 oddechów.

Krok 3: Nie dotykając swojego fizycznego ciała, przeciągnij prawą dłonią wzdłuż lewej ręki od lewego ramienia do lewej dłoni, jakbyś sczesywał magnetyzm do dłoni. Wykonaj 3 razy. Powtórz tę czynność z lewą dłonią sczesując magnetyzm wzdłuż prawego ramienia, aż do prawej dłoni. Ułóż dłonie naprzeciw siebie tak, by były oddalone od siebie kilka centymetrów, wyczuj magnetyzm i wibrację magnetyzmu między obiema dłońmi, jakby to była kula energii. Pozwól dłoniom reagować na magnetyzm istniejący pomiędzy nimi, kiedy się do siebie zbliżają i kiedy się od siebie lekko oddalają.

 

4. Praktyka Czakr

Zrób kilka oddechów kolejno do każdej czakry, od czakry Podstawy do czakry Korony. Dla każdej czakry, wyczuwaj jej cechy i atrybuty oraz jej szczególną energię życiową w tobie (może się to różnić w zależności od pory dnia i okoliczności).

Na jeden oddech przypada:

 • Wdech rozpoczynający się w czakrze Podstawy i biegnący wzdłuż subtelnego kręgosłupa do czakry Korony, a kiedy wraz ze wznoszącym się oddechem, wzrasta świadomość, wyczuwaj barwę i subtelną energię życiową każdej czakry.
 • Wstrzymanie oddechu, które dobrze jest wykonać bez napięcia i wysiłku, pozwala świadomości na wzniesienie się jeszcze wyżej, ponad czakrę Korony, do światła ducha.
 • Wydech, gdy oddech zstępuje wzdłuż subtelnego kręgosłupa, pozwól mu promieniować światłem przez każdą czakrę kolejno od czakry Korony do czakry Podstawy.

Praktykę powtórz 5 razy.

 

5. Obserwuj swoją energię: W jaki sposób tracę energię? W jaki sposób zyskuję energię?

 

Praca własna do wysłania swojemu przewodnikowi

Zapraszamy do napisania prozy lub poezji lub namalowania wyrazu swojego związku z miłością i mocą w uzdrawianiu. Jeśli zdecydujecie się na napisanie prozy, prosimy o jedną do dwóch stron tekstu. Prosimy o przesłanie swojej pracy do 13 czerwca pocztą lub e-mailem do swojego przewodnika. To nie jest egzamin, a wy nie będziecie z tego oceniani. To ma wam pomóc w głębszym zbadaniu tego bardzo ważnego tematu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wasze doznania są żywe i prawdopodobnie ciągle się zmieniają i że to, co namalujecie czy napiszecie będzie prawdziwe na dany moment waszego życia. Dziękujemy wam za wykonanie tej pracy.

 

Szczególna uwaga i kontemplacja

1. Zachęcamy was do szczególnego zainteresowania się modlitwą, zarówno spontaniczną jak i rytualną.

2. Drugim przedmiotem obserwacji i eksploracji jest wzajemne oddziaływanie pomiędzy miłością i mocą w uzdrawianiu. Ten temat ma wiele aspektów i niektóre, a może wszystkie poniższe pytania mogą być przydatne w jego zgłębieniu:

 • Zastanów się, czy czujesz się bardziej komfortowo po stronie miłości czy mocy?
 • Jak się to objawiło w twojej osobistej historii?
 • Czy istnieją archetypy obrazujące twoje uczucia na temat każdej ze stron (miłości i mocy)?
 • Czy masz jakieś opory, jawne lub bardziej ukryte, związane z jedną lub drugą stroną?
 • Co mogą one oznaczać?
 • Jak mogą one wpłynąć na twoją relację z pacjentem?
 • W jaki sposób, na ten moment w twoim życiu, jesteś wzywany do rozwoju swoich darów uzdrawiania przez miłość i moc?
 • Jak postrzegasz wartość każdej ze stron w procesie uzdrawiania?
 • Czy jest coś, co odnajdujesz w książce, gazecie albo w konwersacji czy poprzez media, co stymuluje ten proces w tobie?