Seminarium 2

► Praktyka Pięciu Magnetyzmów

Praktyka pięciu magnetyzmów

Ta praktyka ma za zadanie rozwinąć magnetyzm na każdym z pięciu poziomów naszej istoty i uwrażliwić nas na świat subtelnych energii. Dzięki niej stajemy się coraz bardziej świadomi istnienia pól życiowych, zarówno własnych, jak i tych, którzy proszą nas o uzdrowienie. Praktyka powinna być wykonywana z nogami umieszczonymi płasko na podłodze, na stojąco lub na siedząco. Oddech przez nos. Możesz użyć swojej wyobraźni, aby pomóc sobie w kierowaniu oddechem. Regularna codzienna praktyka polega na wzięciu pięciu oddechów na każdym z pięciu poziomów, ale czasami możesz wydłużyć czas ćwiczeń, np. do 10 oddechów na każdy poziom. Możesz przeczytać rozważania Hazrata Inayata Khana na temat magnetyzmu w Tomie XI, Część II Psychology, rozdziały 9-14. Część rozdziału 14 znajduje się w punkcie 5  zatytułowanym Duch.

 

1. Ciało fizyczne

Skoncentruj się na swoim ciele fizycznym. Wdychaj i wydychaj doświadczając jego siły życiowej i wibracji jego komórek. Podczas wdechu, magnetyzm wszechświata - układu słonecznego, gwiazd i galaktyk – skupia się w twoim ciele. Podczas wydechu, twoje ciało jest ożywione, tętni życiem, a ta siła życiowa rezonuje z otaczającym nas życiem fizycznym. Regularne i rytmiczne oddychanie zapewnia zdrowie ciału i umysłowi.

 

2. Umysł

Skoncentruj się na swoim umyśle i poczuj lub wyobraź sobie, jak jego mentalna aktywność tworzy pole wokół twojego fizycznego ciała. Wdychaj i wydychaj, dostrajając się do poziomu swojego pola życiowego. Doświadczaj go, jako coś subtelniejszego niż twoje fizyczne ciało i sięgającego poza niego. Połącz się z polami myślowymi wszystkich istot.

„...Żywy umysł przejawi swoje życie poprzez swoje jakości twórcze i jakości postrzegania... Przyjemność, którą człowiek czerpie z czystego umysłu i żywej mentalności, nie można porównać z przyjemnościami tej ziemi. Błyskotliwa inteligencja podarowuje człowiekowi przyjemność unoszenia się w powietrzu, wznosi go ponad ziemię. W porównaniu z człowiekiem myśliciel jest jak ptak latający w powietrzu, człowiek zaś jest jak zwierzę stojące na czterech nogach...”

Hazrat Inayat Khan - Volume XI - Philosophy, Psychology and Mysticism
Part II: Psychology, Chapter XII, The Magnetism of the Mind

 

3. Serce

Skoncentruj się na swoim sercu i poczuj, jak jego magnetyzm wypływa z głębi twojej istoty i jak dotyka głębi innych istot. Wdychaj odczuwając powiększanie się głębi twojego serca wraz z jego wieloma jakościami, takimi jak współczucie, miłosierdzie i piękno. Wydychaj, wyczuwając, jak subtelne pole twojego serca rozprzestrzenia się poza twoje fizyczne i mentalne pole, jest tak subtelne, że jest w stanie dotrzeć do wszystkich istot. Aby bez wysiłku rozwijać ten magnetyzm, po prostu pozwól jego naturalnej obecności rozwijać się. Poczuj magnetyzm swojego serca, pole żyjącego serca.

„...Przebudzone serce przyciąga bliżej nie tylko drugiego człowieka, żyjące serce przyciąga także bliżej Boga...”

Hazrat Inayat Khan - Volume XI - Philosophy, Psychology and Mysticism
Part II: Psychology, Chapter XII, The Magnetism of the Heart

 

4. Dusza

Wdech i wydech zestrajają się z łagodnym, subtelnym światłem twojej duszy. Podczas wdechu, zdaj sobie sprawę z obecności pokoju w twojej całej istocie, od samego jej jądra. Podczas wydechu odczuj promieniowanie pokoju, niewinności, harmonii, pełni i jedności. Z każdym oddechem coraz bardziej poddawaj się życiu na poziomie swojej duszy; doświadczaj wszechprzenikającego pola pokoju, miłości, harmonii i piękna.

„Dusza ma ogromny magnetyzm w porównaniu z siłą umysłu czy magnetyzmem fizycznym...”

Hazrat Inayat Khan - Volume XI - Philosophy, Psychology and Mysticism
Part II: Psychology, Chapter XIII, The Magnetism of the Soul

 

„...Dusza, która narodziła się na nowo, dusza, która rozpoczęła życie, dusza, która otworzyła oczy na świat, to dusza która nie tylko przyciąga mądrych i cnotliwych, ale także tych, którzy są pozbawieni mądrości i którym brakuje cnoty... Przyciąga ona ludzi chodzących po ziemi i przyciąga dusze, których nie ma na ziemi. Przyciąga nie tylko żywe istoty, niższe stworzenia, ale przyciąga do siebie także drzewa i rośliny. Atmosfera, którą tworzy przebudzona dusza, żyje przez wieki na tym świecie, niezłomna i nieskażona...”

Hazrat Inayat Khan - Volume XI - Philosophy, Psychology and Mysticism
Part II: Psychology, Chapter IX, Magnetism

 

5. Duch

Dostrój się do czystego życia ducha, do pola życia, które jest ożywione promieniem boskiego słońca. Wdychaj promień boskiego życia, który manifestuje się, jako oddech, który tworzy się i przeobraża w życiu boskiego ducha. Wydychaj, pozwalając duchowi jaśnieć i rozprzestrzeniać swoje światło i ciepło tak jak robi to płomień. Pozwól, aby pole duchowe odsłoniło twoją istotę, wykraczając poza możliwość jej zdefiniowania przez ciało lub umysł. Z każdym wydechem poddawaj się światłu.

„Magnetyzm duchowy jest najlepszym i najbardziej niezawodnym magnetyzmem. Jego charakter jest uzdrawiający i pełen mocy. Magnetyzm ten pojawia się wraz z rozwojem duszy... Wtedy dusza zaczyna świecić, tak jak płomień jaśniejący w latarni, która rozprzestrzenia jego światło i promieniuje jego ciepłem, aby wszyscy wokół mogli go poczuć... Kiedy Jezus Chrystus nakazał nam pić jego krew i spożywać jego ciało, miał na myśli, że duchowy magnetyzm, który przekazują nam osoby uduchowione w formie błogosławieństwa, modlitwy czy poprzez samą ich obecność, lub ich atmosferę, powinien być naszym pożywieniem, powinien być pokarmem dla naszej duszy. Duchowa ścieżka jest ścieżką żywą, ponieważ magnetyzm duchowej ścieżki jest żywy".

Hazrat Inayat Khan - Volume XI - Philosophy, Psychology and Mysticism
Part II: Psychology, Chapter XIV, Spiritual Magnetism

 

Na koniec: pozostańcie cicho przez dwie lub trzy minuty w duchowym spoczynku, chłonni, otwarci i spokojni.