Seminarium 2

I. Harmonizacja serca, oddechu i pola elektromagnetycznego

 • Oddychaj naturalnie.
 • Rozciągnij wydech na 3 odliczenia, co spowoduje również wydłużenie wdechu, koncentrując się na poczuciu bycia wypełnianym życiem.
 • Wstrzymaj na chwilę oddech i w trakcie, zdaj sobie sprawę z bicia twojego serca a następnie z bicia twojego serca i różnych pulsacji w całym ciele. Powtórz to kilka razy.
 • Przy następnym wdechu skup się na świadomości swojego pola elektromagnetycznego, pulsującego zgodnie z sercem, przenikającego i rozprzestrzeniającego się wokół twojego ciała. Kontynuuj to przez kilka kolejnych oddechów.
 • Następnie ustaw swój oddech w rytmie następującym rytmie. Wdech na 4 odliczenia, wstrzymanie na 8, wydech na 4 lub w rytmie, który jest odpowiedni dla Ciebie, na przykład 2-4-2, lub 6-12-6 itp.

 

II. 5 rodzajów Qasab

1. Qasab z równymi odliczeniami.

 • Zestrój oddech z biciem serca. Policz liczbę uderzeń serca podczas wdechu i wydech zrób z tą samo liczbą uderzeń. Przed rozpoczęciem, możesz położyć palce jednej ręki na nadgarstku drugiej ręki, aby lepiej poczuć liczbę uderzeń.


Proste, naprzemienne wdychanie i wydychanie:
wdech przez lewą dziurkę nosa, wydech przez prawą – powtórzyć 3 razy
wdech przez prawą dziurkę nosa, wydech przez lewą – powtórzyć 3 razy
Pozycja rąk: kciuk prawej dłoni opieramy pod podbródkiem i środkowy palec prawej dłoni kładziemy na skrzydełku prawej dziurki nosa. Lewą dłonią przykrywamy wierzch prawej dłoni i kciuk lewej dłoni kładziemy na skrzydełku lewej dziurki nosa.

 

 • Zrób wdech, zatrzymaj oddech i zrób wydech. Niech każda z tych części ma tę samą długość odmierzaną biciem twojego serca. Murszid nazwał to wzorem kwadratowym o równej liczbie uderzeń serca dla wdechu, wstrzymania i wydechu, na przykład 4-4-4 lub 5-5-5 itd.

 

2. Qasab z przedłużonym wstrzymaniem oddechu (znany jako rytm 4-8-4).

Wdychaj na wybraną przez siebie liczbę uderzeń serca.
Wstrzymaj oddech na podwójną liczbę uderzeń serca jaka obrałeś przy wdechu.
Wydychaj powietrze przez taką samą liczbę uderzeń serca jak przy wdechu.
Rytm wynosi więc 4-8-4, lub 5-10-5, lub 6-12-6 itd. W przypadku gdyby pojawiło się poczucie że forsujesz siebie w trakcie wykonywania tego ćwiczenia, sięgnij po krótszy rytm.

 

Następnie praktykuj Qasab, tym razem w wybranym przez ciebie rytmie 4-8-4 lub 5-10-5 itd.

 • Wdech przez lewą dziurkę nosa, wstrzymanie oddechu na podwójną liczbę uderzeń serca, wydech przez prawą dziurkę nosa – powtórzyć 3 razy.
 • Wdech przez prawą dziurkę nosa, wstrzymanie oddechu na podwójną liczbę uderzeń serca, wydech przez lewą dziurkę nosa – powtórzyć 3 razy.
 • Wdech przez obie dziurki nosa, wstrzymanie oddechu na podwójną liczbę uderzeń serca, wydech przez obie dziurki nosa – powtórzyć 3 razy.

W miarę jak oddech naturalnie wydłuża się i pogłębia, bez forsowania czegoś i wymuszania, można proporcjonalnie regulować jego długość.

 

3. Qasab i kręgosłup subtelny.

 • Zacznij od kilku oddechów przez oba nozdrza, relaksując się, skoncentruj się na harze, centrum energetycznym znajdującym się około 5 cm poniżej pępka.
 • Następnie podczas wdechu, poczuj jak oddech podnosi się z hary przez twój subtelny kręgosłup do centrum korony na czubku głowy. Podczas wydechu, poczuj oddech zstępujący z centrum korony do hary. Powtórz to kilkukrotnie.

Poczuj, jak świadomość wznosi się wraz ze wznoszącym się w górę oddechem i staje się bardziej subtelna, lekka i przestronna, w trakcie wznoszenia. Poczuj jak świadomość staje się gęstsza wraz ze zstępującym oddechem przy wydechu.

 • Połącz teraz świadomość oddechu ze świadomością ruchu w subtelnym kręgosłupie w rytmie 4-8-4 Qasab, jak powyżej.

 

4. Qasab dla Uzdrowicieli.

Praktyka wykonujemy w rytmie 4-8-4 ze świadomością oddechu i świadomości w subtelnym kręgosłupie, jak wyżej.

Na wdechu powtarzaj mentalnie Shafee [Szafi] a na wydechu Khafee [Kafi].

Murszid podał również dwie inne frazy, które można powtarzać w myślach zamiast Shafee i Khafee i są to kolejno:

Wdychając, powtarzaj mentalnie:
„Obdarz mnie swoim boskim błogosławieństwem, o Panie”.
Wydychając, powtarzaj mentalnie:
„Twojej wszechwystarczalnej mocy szukam, o Panie”.

Tak jak w przypadku Qasab w rytmie 4-8-4, tu również mamy 3 cykle. W przypadku tej formy Qasab robimy 10 oddechów na cykl.

Pierwszy cykl: Wdech przez lewą dziurkę nosa, wstrzymanie oddechu, wydech przez prawą dziurkę nosa. Uzdrowienie jest ukierunkowane na twoją istotę fizyczną.
Drugi cykl: Wdech przez prawą dziurkę nosa, wstrzymanie oddechu, wydech przez lewą dziurkę nosa. Kierunek do wewnątrz. Uzdrowienie ukierunkowane jest na ciało psychiczne, czyli myśli, świadomość, emocje i uczucia.
Trzeci cykl: Wdech przez obie dziurki nosa, wstrzymanie oddechu, wydech przez obie dziurki nosa. Cykl ten działa na poziomie głębi umysłu, nieświadomych impulsów leżących u podstaw świadomości, impulsów zawartych w snach, naszej osobistej mitologii.

 

5. Przedłużona praktyka Qasab, podana przez Pira Ziję Inayata Khana

Wdech i wydech przez lewe nozdrze. Jest to strona receptywna; oczyszczamy lewy kanał obwodowy wzdłuż kręgosłupa. Daje to świeży magnetyzm, uwalnia napięcie.

Wdech i wydech przez prawe nozdrze. Jest to strona ekspresyjna; oczyszczamy prawy kanał obwodowy wzdłuż kręgosłupa.

Wdech przez lewe nozdrze i wydech przez prawe nozdrze. Tutaj świadomość wpływa do życia, z przeszłości (po lewej) ku przyszłości (po prawej). Poczuj przyciąganie przyszłości.

Wdech przez prawe nozdrze, wydech przez lewe. Powrót z przyszłości, uzdrowienie przeszłości, uwolnienie się od urazów.

Wdech przez lewe nozdrze, wydech przez usta. Kierunek energii w dół wzdłuż lewego kanału obwodowego. Poczuj, czy wzdłuż tego kanału występuje zwężenie lub napięcie, czy energia jest płynna.

Wdech przez prawe nozdrze, wydech przez usta. Oczyszczanie prawego kanału obwodowego.

Wdech przez usta i wydech przez lewe nozdrze. Poczuj wzrastającą energię, oczyszczającą, uwalniającą napięcie lub blokady w kanale.

Wdech przez usta i wydech przez prawe nozdrze.

Kładąc dłonie na kolanach, wdech i wydech przez nos, wizualizując kolor żółty, oddech ziemi.

Wdech przez nos, wydech przez usta, wizualizując kolor zielony, oddech wody.

Wdech przez usta, wydech przez nos, wizualizując kolor czerwony, oddech ognia.

Wdech i wydech przez usta, wizualizując kolor niebieski, oddech powietrza.