Seminarium 2

Rytm i życie

Rytm jest naturą ruchu, a ruch jest naturą życia. Życie nie jest możliwe bez ruchu, a ruch nie jest możliwy bez rytmu. To rytmiczny ruch, utrzymuje istnienie całego wszechświata, ten sam ruch jest ukrytą tajemnicą naszego życia, ponieważ jesteśmy miniaturowym wszechświatem ukrytym w nas samych. Nasz oddech jest zarówno przyczyną jak i skutkiem owego rytmicznego ruchu. Wdech i wydech jest jak wahadło zegara. Kiedy jest on regularny, zegar chodzi równomiernie, gdy jest wolny, chodzi wolniej, a gdy jest szybki, chodzi szybciej. Tak samo jest z nami. Kiedy nasz oddech jest rytmiczny, wszystko idzie dobrze - mechanizm naszego ciała, praca naszego umysłu i funkcjonowanie naszych uczuć, wszystko jest pozostaje w normie. Dlatego wszystko, co myślimy, mówimy i robimy, jest prawidłowe i słuszne. Kiedy rytm naszego oddechu jest nieregularny, pojawiają się rożne choroby, nie możemy zebrać myśli, nasze odczucia są pełne niepokoju, a nasze życie staje się pełne sprzeczności. Wszystko wtedy, co czujemy, mówimy i robimy, ma szkodliwy efekt, czy inaczej, ma zły wpływ na nas samych i innych. Dlatego też przy pomocy Fikru sufi ustawia właściwy rytm swojego oddechu, a kiedy poprzez codzienną praktykę staje się on nawykiem, całe życie sufiego staje się uporządkowane i regularne, ponieważ rytm z czasem staje się nawykiem oddechu. Czy to na jawie czy w czasie snu oddech płynie rytmicznie, utrzymując wszystkie pulsacje w rytmie, od którego całkowicie zależy nasze zdrowie. Rytm tworzony przez oddech utrzymuje porządek w myślach, wzmacnia siłę woli, porządkuje pamięć, normalizuje uczucia - i dzięki temu wszystkie życiowe sprawy układają się w idealnym i właściwym porządku.

Hazrat Inayat Khan - Githa Riyazat 2 -  Esotericism: Rhythm in Fikr

 

Rytm oddechu i zdrowia

Rytm oddechu i zdrowia Rytm jest najważniejszą rzeczą, w oddechu, ponieważ to od jego rytmu zależy działanie całego mechanizmu, a główną przyczyną nieregularności pulsu serca lub głowy jest właśnie brak rytmu w oddechu. Ponieważ człowiek na ogół nie myśli o swoim oddechu, zapomina o tym, że jego zdrowie całkowicie zależy od jego rytmu. Rytm jest centralnym tematem całego stworzenia... Gdyby rytm nie był instynktem, zwierzę nigdy nie wiedziałoby jak chodzić, a ptak jak latać. Życie człowieka jest tak rozrywane we wszystkie strony, tak podzielone, że często zapomina on o rzeczach, które są najbardziej istotne, a które niższym stworzeniom udaje się utrzymać w bardziej prawidłowy sposób w ich życiu. Schludność w pracy człowieka i równowaga w jego działaniach świadczą o rytmie, który w nim rozbrzmiewa. Kiedy człowiek wykazuje brak równowagi w swoim życiu i gdy jego życie jest zakłócone, a wszystko wydaje się iść nie tak, to jest tak najczęściej dlatego, że rytm jego oddechu stał się niewłaściwy. Nieregularność aktywności i odpoczynku w nawykach życia powoduje zaburzenia rytmu w oddechu.

Hazrat Inayat Khan - Volume XIII -  The Gathas,
Part IV: Pasi Anfas: Breath, Gatha I, The Rhythm of Breath

 

Regularne i rytmiczne oddychanie zapewnia zdrowie ciału i umysłowi.

Hazrat Inayat Khan - Volume XIII -  The Gathas,
Part IV: Pasi Anfas: Breath, Gatha II, The Life–Power

 

Równowaga umysłu całkowicie zależy od regularności oddychania.

Hazrat Inayat Khan - Volume XIII -  The Gathas,
Part IV: Pasi Anfas: Breath, Gatha II, Regularity of Breath

 

Skutki nieregularnego lub słabego oddychania

Ten, kto nie oddycha w pełni, czyli inaczej mówiąc swobodnie i głęboko, nie może być ani fizycznie zdrowy, ani korzystać w pełni ze swoich zdolności umysłowych. Bardzo często zdarza się, że przez to wykształceni i inteligentni ludzie nie są w stanie pracować tak, jak sobie tego życzą i nie są w stanie dokończyć pracy, której się podjęli. Czasami uważamy, że to słabość fizyczna lub słabość psychiczna jest powodem lub brak entuzjazmu czy utrata pamięci, nie wiedząc, że bardzo często jest to kwestia uregulowania oddechu. Najczęściej ludzie myślą, że to zmęczenie lub wyczerpanie zmysłów zewnętrznych uniemożliwia im myślenie, ale w rzeczywistości jest to brak właściwego oddychania, ponieważ właściwe oddychanie może sprawić, że umysł stanie się jaśniejszy, a zewnętrzne narządy zmysłów bardziej zdolne do odbioru.

Hazrat Inayat Khan - Volume XIII -  The Gathas,
Part IV: Pasi Anfas: Breath, Gatha II, Full Breath

 

Różne rytmy oddechu

1. Rozróżnienie poprzez prędkość.
Istnieją trzy różne rytmy oddechu, które mają wpływ na umysł. Powolny oddech zapewnia spokój umysłowi, a wszystkie zdolności twórcze umysłu mają zakres pracy określony przez ten rytm. Umiarkowany oddech pomaga umysłowi kontynuować jego działania. Jeśli ktoś chciałby sporządzić plan pracy lub chciałby wykonać określoną pracę, powolna aktywność oddechu, o której mowa powyżej, nie byłaby pomocna, choć dla poezji lub muzyki bardziej pomocna jest powolna aktywność oddechu. Szybki rytm oddechu powoduje zamęt, chociaż daje siłę do aktywności fizycznej. Można biegać szybciej lub lepiej pływać, gdy rytm oddechu jest szybszy. Gdy zaś jego rytm jest zbyt szybki, wprowadza zamęt w umyśle i wyczerpanie w ciele.

Hazrat Inayat Khan - Volume XIII -  The Gathas,
Part IV: Pasi Anfas: Breath, Gatha II, Full Breath

 

2. Rozróżnienie poprzez wzór wdechu i wydechu.
W oddechu występują trzy różne rodzaje rytmu. Pierwszy to rytm, którego nie można zauważyć w kontynuacji wdechu i wydechu. Drugi to rytm, który można wyodrębnić dzięki dwóm różniącym się od siebie wahaniom wdechu i wydechu. Trzeci można zauważyć dzięki równomierności w oddychaniu. Ci, którzy nie opanowali oddechu, są pod wpływem tych trzech rytmów, które wpływają na ich zdrowie, nastrój i kondycję życiową. Ci zaś, którzy opanują oddech, mogą skierować swój oddech do każdego z tych rytmów; a kiedy osiągną mistrzowski poziom, wtedy uzdrowiciel ma klucz do nakręcania dowolnego zegara... Uzdrowiciel musi zatem odpowiednio wyregulować swój rytm, aby mógł kontrolować mechanizm ciała innej osoby...

Hazrat Inayat Khan - Volume IV -  Mental Purification and Healing,
Part II: Healing, Chapter III, The Development of Healing Power, Rhythm

 

Równowaga w życiu i istnienie człowieka jest utrzymywana przez równowagę wdechu i wydechu.

Hazrat Inayat Khan - Volume XIII -  The Gathas,
Part IV: Pasi Anfas: Breath, Gatha III, The Subtle Waves of Breath

 

3. Jelal, Jemal i Kemal.
Całe stworzenie zostało ukształtowane przez prawo rytmu, a rytm jest przyczyną całej różnorodności, którą widzimy w naturze. Słońce, księżyc, gwiazdy, kobieta, mężczyzna i wszystkie inne aspekty natury różnią się od siebie ze względu na prawo rytmu. Dlatego też ten, który patrzy poprzez rytm oddechu, rozumie wszystkie rzeczy wraz z ich przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Istnieją dwie szczególne siły w rytmie, które w muzyce nazywane są słabym i silnym akcentem. Załóżmy, że palcem wprawiamy w ruch wahadło zegara... pierwsze wahnięcie, które wykona będzie silne, następne będzie już reakcją pierwszy ruch i naturalnie będzie łagodniejsze. Tak samo jest z oddechem. Oddech, który przepływa przez prawe nozdrze, to Jelal i reprezentuje siłę. Oddech przepływający przez lewe nozdrze nazywa się Jemal i jest łagodniejszy. Oddech jest samym życiem i ma wpływ nie tylko na nasz umysł, ale także na nasze sprawy życiowe. Jelal i Jemal mają też bardzo duży wpływ, na nasze sprawy życiowe. Kiedy rytm zostaje zaburzony, czy inaczej rozstrojony, Jelal i Jemal wchodzą ze sobą w konflikt i taki stan nazywa się Kemal. W tym czasie siła, z jaką Jelal i Jemal utrzymują nasze sprawy, jest wyczerpana, co przynosi niepowodzenie i destrukcję. Dlatego sufi łamie swoje ja przed Bogiem, który nie przyjmuje tych, którzy są niezłomni. Zjednoczenie się z Bogiem, Nieograniczonym, oznacza złamanie swojego ja, które jest ograniczone.

Asrar-ul-Ansar - 7, Mysticism: The Effect of Jelal, Jemal, and Kemal

 

Rytm i uzdrowiciel

Uzdrowiciel musi zatem odpowiednio wyregulować swój rytm, aby w stanie kontrolować mechanizm ciała innej osoby. W Indiach panuje zwyczaj, że gdy ktoś ziewa klaszcze się w dłonie lub strzela palcami. Chodzi w tym o to, że ziewanie jest oznaką wypadnięcia z rytmu. Rytm ciała spada do wolniejszego tempa, gdy człowiek staje się senny. Klaśnięcie w ręce czy pstryknięcie palcami ustawiają ponownie pulsację drugiej osoby na ten sam rytm, jaki miała ona poprzednio. To tak, jakby potrząsnąć człowiekiem, któremu właśnie sennie opada głowa, aby doprowadzić mechanizm jego ciała do właściwego funkcjonowania. Kiedy uzdrowiciel potrafi regulować już własny rytm, staje się również zdolny do regulowania rytmu innej osoby. Wymaga to wielkiej wiedzy i inspiracji dotyczącej natury ludzkiego umysłu i ciała, a uzdrowiciel, który umie z nim pracować, jest jak dyrygent orkiestry. Zdrowie każdego, kogo uzdrawia, utrzymuje on w prawidłowym stanie, tak jak dyrygent utrzymuje rytm każdego muzyka grającego w orkiestrze.

Hazrat Inayat Khan - Volume IV -  Mental Purification and Healing,
Part II: Healing, Chapter III, The Development of Healing Power, Rhythm

 

Rytm oddechu i moc uzdrawiania

Rozwój uzdrawiającej mocy zależy od rozwoju oddechu. Oddech można rozwinąć przez oczyszczenie, przedłużenie, ekspansję i rytm.

Hazrat Inayat Khan - Volume IV -  Mental Purification and Healing,
Part II: Healing, Chapter III, The Development of Healing Power, Rhythm

 

Konieczne jest regularne, rytmiczne oddychanie, połączone z dobrym krążeniem krwi. Jeśli tak nie jest, to podczas wysyłania uzdrawiającej siły na zewnątrz, uzdrowiciel może zarazić się chorobą, na którą cierpi osoba, którą uzdrawia lub, gdy próbuje opanować coś w życiu, sam może zostać przez ta rzecz opanowany lub, gdy chce kogoś złapać, sam może stać się niewolnikiem.

Hazrat Inayat Khan - Githa Amaliyyat -  Psychology II.5,
What Should Be Practiced in Everyday Life to Develop Psychic Power.

 

Opanowanie fikru pomaga uzdrowicielowi utrzymać myśl o pacjencie w jego umyśle. To fikr pomaga leczyć pacjenta na odległość. Oddech, że tak powiem, jest strumieniem elektrycznym, który może być podłączony wszędzie a odległość nie ma znaczenia. Tak ustalony strumień oddechu wprawia w ruch eteryczne fale w przestrzeni i zgodnie z siłą magnetyczną uzdrowiciela przestrzeń między uzdrowicielem a pacjentem wypełnia się płynącym strumieniem o uzdrawiającej mocy. Nie ma wątpliwości, że duchowa ewolucja jest pierwszą konieczną rzeczą, bez tego moc umysłu uzdrowiciela, jakkolwiek by nie byłą, jest zbyt słaba do tego celu.

Hazrat Inayat Khan - Volume IV -  Mental Purification and Healing,
Part II: Healing, Chapter IV, The Application of Healing Power, Absent Healing

 

Jogini, którzy wznoszą się ponad myśli i uczucia otaczających ich osób, uzyskują moc poprzez kontrolę oddechu. Tak więc droga wewnętrznego cudu Sufich zależy również od nauki o oddechu. Wiedza o zadowoleniu lub niezadowoleniu drugiej osoby, informacja o sympatii, ostrzeżenie o wrogości, wszystko to można poczuć dzięki drodze oddechu. Ten, kto jest świadomy rytmu oddechu i którego oddech jest oczyszczony z nieczystości, zaczyna dostrzegać sens, który z czasem staje się dla niego językiem.

Hazrat Inayat Khan - Volume XIII -  The Gathas,
Part IV: Pasi Anfas: Breath, Gatha II, The Rhythmic Breath

 

[W trakcie rytmicznego oddychania] cały system wychwytuje wibracje i harmonizuje się z wolą, co powoduje rytmiczny ruch płuc, i będąc w tak pełnej harmonii z łatwością będzie reagował na polecenia woli. Z tak dostrojonym ciałem Jogin nie ma trudności ze zwiększeniem krążenia w dowolnej części ciała na rozkaz woli i w ten sam sposób może skierować zwiększony strumień siły nerwowej na dowolną część lub organ, wzmacniając go i stymulując.

Yogi Ramacharaka - Science of Breath Yogi Publication Society, Chicago USA. 1904 p 61-2