Seminarium 2

Czakry – System Jogiczny

System czakr traktowany jest, jako całość składająca się z pojedynczych czakr, między którymi istnieją powiazania i zależności. Ten system jest subtelnym narzędziem inkarnacji i transformacji. Każda czakra posiada szczególny i złożony związek z pozostałymi centrami.

Każda czakra jest związana z:

 • żywiołem i kierunkiem ruchu (dotyczy to pięciu dolnych czakr),
 • barwą,
 • zmysłem i narządem zmysłu,
 • gruczołem dokrewnym,
 • jakością życia,
 • zasobami,
 • cechami behawioralnymi i wyzwaniami,
 • symbolami archetypowymi itp.

 

1. Muladhara – czakra podstawy

Znaczenie w sanskrycie: Muladhara: Mul oznacza podstawę, adhara to wsparcie.

 • Żywioł: ziemia.
 • Kształt: kwadrat.
 • Kierunek ruchu: poziomy.
 • Kolor: czerwony/żółty (w zależności od systemu).
 • Zmysł: zapach.
 • Narząd zmysłu: nos.
 • Gruczoł dokrewny: nadnercza.

Podstawą naszej materialnej egzystencji jest forma ciała fizycznego, wzorzec, wewnątrz którego ciało fizyczne jest formowane i reformowane. Dopóki nasze ciało fizyczne nie będzie działało jak przewodnik dla wyższych poziomów naszego istnienia, to będą one uśpione, odrętwiałe.

Jakości: stabilność, bezpieczeństwo, solidność, wytrwałość, chęć przetrwania, uziemienie, przynależność, istnienie, spójność, bezwład.

Zasoby: Dobrze rozwinięta pierwsza czakra daje siłę fizyczną, siłę mięśni, wytrzymałość, samokontrolę, cierpliwość i zdyscyplinowane życie. Daje zdolność do filtrowania własnego i cudzego negatywizmu.

Cechy behawioralne i wyzwania: Pęd do inkarnacji i przetrwania głównie wywołany potrzebą znalezienia bezpieczeństwa. Będzie ona wspierać wszystkie instytucje, w których człowiek żyje i pracuje. Wzmacniać będzie przywiązanie do rasy, narodu, armii, szkoły, religii, miłość do plemienia, kraju, itp.

Osłabiona czakra podstawy: Strach i niepewność plus być może mechanizmy wyparcia świadomości strachu. Nie pełne wcielenie się, psychiczna i/lub fizyczna tendencja do unikania wcielenia się lub tendencja do pozostawania niewcielonym.

 

2. Svadhistana - czakra sakralna

Znaczenie w sanskrycie: nasze własne schronienie, miejsce pobytu naszego ja.

 • Żywioł: woda.
 • Kierunek ruchu: spływ w dół.
 • Kolor: pomarańczowy lub łososiowy.
 • Zmysł: smak.
 • Narząd zmysłu: język.
 • Narządy aktywne: narządy płciowe i nerki.
 • Gruczoł dokrewny: gonady (gruczoły rozrodcze).
 • Zarządza praną, życiowym oddechem (w chińskiej medycynie: nerki są źródłem energii (Qi) przodków i „chwytają” oddech).

Jakości: Siedziba siły służąca prokreacji, metabolizmowi i ego. Energia, napęd, siła do ochrony tego, co uważamy za własną pewność siebie, osobisty magnetyzm. Dobre samopoczucie, długowieczność. Seksualna namiętność i miłość erotyczna. To centrum posiada dwie zdolności pozwalające na ewolucję:

 • Utrzymuje nas w tym świecie poprzez to, że reagujemy na różne rzeczy.
 • Prowadzi nas w stronę intelektu: z pomarańczowego do żółci.

Zasoby: Dobrze rozwinięte centrum sakralne obdarza osobistą siłą powiązaną z krwią i rozmnażaniem się oraz wszystkimi ich cyklami. Fizycznie: kieruje funkcjami fizycznymi, czyli układem pokarmowym, krążenia i odpornościowym. Emocjonalnie: daje środki do przetwarzania emocji (w przeciwnym razie ich energia przesuwa się w górę i obciąża splot słoneczny). Twórczość (rozmnażanie się, inicjatywa, twórczość artystyczna). Jest połączeniem wody, księżyca, emocji i psychiki.

Cechy behawioralne i wyzwania: Skupienie się na „seksie, władzy i pieniądzach” (Caroline Myss). Rozwój osobowości – pierwsza czakra była skoncentrowana na przetrwaniu, druga natomiast ustanawia jako silną podstawę rodzinę, sieć przyjaciół, pracę, projekty społeczne i przyciąga członków płci przeciwnej. Silnie związana z rodziną i obowiązkami rodzinnymi, jako wyrazem pragnień, fantazji (np. identyfikuje się z byciem bohaterem/bohaterką), twórczości (sztuka, muzyka, poezja) ego. Szuka rozrywki.

Słaba czakra sakralna nie jest w stanie przetwarzać emocji a w przypadku jej zablokowania może prowadzić to do gniewu, przemocy lub depresji, poczucia winy i obwiniania. Typ zachowania: pan - niewolnik.

 

3. Manipura - czakra splotu słonecznego

Znaczenie w sanskrycie: „wypełniony klejnotami” lub „Miasto Klejnotów”. Nazywana jest również czakrą Słońca.

 • Żywioł: ogień, który jest blisko spokrewniony z Shakti i przebudzeniem kundalini. „Ogień jest formą, w której kundalini przebywa w ciele.”
 • Kierunek ruchu: w górę.
 • Kolor: żółty/czerwony (w zależności od tradycji).
 • Zmysł: wzrok.
 • Narząd zmysłu: oczy.
 • Narządy aktywne: stopy i nogi.
 • Gruczoł dokrewny: trzustka.

Jakości: Racjonalny umysł („niższy umysł” wg definicji to mózg, miejsce egoizmu, informacji, pamięci oraz uczuć niższych takich jak strach, niepewność), siła do wyrażania pomysłów. Organizacja: poczucie własnej osoby i własnego wizerunku; umiejętność projektowania i organizowania własnej przestrzeni. Emocje stają się bogatsze i coraz łatwiej nad nimi panować, wzrasta wrażliwość i współczucie dla innych. Budzi się osobista duchowa świadomość.

Zasoby: Jest to centrum witalności w ciele fizycznym i psychicznym tak, jak słońce jest źródłem życia w układzie słonecznym. Ogień: oczyszcza i odżywia, pomaga w trawieniu i wchłanianiu pokarmu, jak też psychicznego pożywienia naszego życia i intelektu.

Cechy behawioralne i wyzwania: Jest to miejsce ewolucji. W tej czakrze rozwija się ego: pragnienie bycia docenionym, bycia potężnym i autorytatywnym. Przywiązywanie wagi do tego, co ludzie o nas myślą. Słońce - intelekt - zdolności organizacyjne. Moc skutecznego wyrażania idei, moc dowodzenia. Może być manipulacyjna, dążąca do tego, aby inni dostosowali się do jej koncepcji i planów. Racjonalny umysł przynosi inne podejście do kolektywu, np. granie na giełdzie i kontrolowanie jej zamiast prowadzenia wojny. Dobroczynność, pokuta za swoje błędy, bezinteresowna służba, dharma.

 

4. Anahata – czakra serca

Znaczenie w sanskrycie: „niewydany (dźwięk)”, niefizyczny dźwięk, który trwa nie mając początku ani końca. Pierwotny dźwięk, źródło wszystkich dźwięków, który wydobywa się spoza świata materialnego. Manifestuje się w sercu: wieczne, nienarodzone, nieśmiertelne wibracje, puls wszechświata.

 • Żywioł: powietrze
 • Kierunek ruchu: porusza się we wszystkich czterech kierunkach oraz w górę i w dół.
 • Kolor: różnorodny: złoty (PVK – kolor boskiej miłości), zielony (teozoficzny).
 • Zmysł: dotyk „w formie subtelnego powietrza”.
 • Narząd zmysłu: skóra.
 • Narządy aktywne: ręce.
 • Gruczoł dokrewny: grasica.

Jakości: bezwarunkowa miłość, współczucie, empatia, oddanie, wiara, pragnienie dzielenia się.

Zasoby: Jest to miejsce, gdzie materia i duch są połączone. Poszerzenie świadomości. Płaszczyzna świętości w tej czakrze przynosi postrzeganie boskości w całej egzystencji. Kosmiczna świadomość. „Ołtarz Boga”. Doświadczenie jedności i uniwersalności, jako rzeczywistości.

Cechy behawioralne i wyzwania: Klarowność świadomości, scentrowanie, koncentracja, medytacja. Świadomość swojego celu życiowego, świadomość prawdy ponad słowami. Poświęcenie, oddanie, wiara, pewność siebie. Uzyskanie pełnej kontroli nad narządami zmysłów i funkcjonowaniem narządów. Zostań mistrzem własnego ja. Ewoluuj ponad wpływami okolicznościowymi i środowiskowymi, aby stać się niezależnym i samozachowawczym. Czcij z miłością i odnajdź miłość tak, jak Bóg, wszędzie i we wszystkim. Wiara w siebie i w boskość czyni człowieka źródłem wiary dla innych. Nie czyni szkody i wszyscy czują się bezpiecznie w jego obecności. Wolny od gniewu, pożądania, zazdrości itp. Jego ruch jest pełen wdzięku, rytmiczny, miłość przepływa przez całą jego istotę.

 

5. Vishuddhi - czakra gardła

Znaczenie w sanskrycie: shuddhi oznacza „oczyszczać”. Jest ona uważana za czakrę oczyszczenia. Ajna oczyszcza karmę, Manipura oczyszcza myśli, Vishuddhi oczyszcza z trucizn.

 • Żywioł: eter lub przestrzeń, lub powietrze, lub akasha.
 • Kolor: zielony (PVK); niebieski (teozoficzny).
 • Zmysł: słuch.
 • Narząd zmysłu: uszy.
 • Narządy aktywne: struny głosowe.
 • Gruczoł dokrewny: tarczyca.

Jakości: Czystość, wyższy poziom kreatywności, czyli wyrażania inspiracji.

Resources: Komunikacja, kreatywność. Wypowiadane słowa dają wyraz emocjom znajdującym się wewnątrz serca. Głos przenika do serca słuchacza. Wpływa na słuchacza poprzez zmianę przestrzeni (akasha) jego umysłu i istoty. Modlitwy i pieśni nabożne powstają w sercu i są wyrażane przez struny głosowe w czakrze gardła Visshuddha. Mantry przynoszą nasze boskie energie i nadają formę temu, co jest bezforemne.

Cechy behawioralne i wyzwania: Duchowe odrodzenie. Brak wyraźnych cech ziemskich w tej czakrze. Główny problem: zwątpienie lub negatywny intelekt, gdy wiedza jest wykorzystywana nierozsądnie. Można to rozproszyć, gdy wszystko weryfikujesz poprzez medytację i doświadczenie.

 

6. Ajna - czakra trzeciego oka

Znaczenie w sanskrycie: „dowodzić”, znaczenie źródłowe „wiedzieć” i „podążać”.

 • Żywioł: wyszliśmy poza świadomość żywiołów.
 • Lokalizacja: miejsce, w którym łączą się trzy kanały Ida, Pingala i Suszumna. Suszumna prowadzi do czakry korony, Ida kończy swój bieg w lewym nozdrzu, a Pingala w prawym.
 • Kolor: często fioletowy lub indygo.
 • Narządy aktywne: oczy i obie półkule mózgowe.
 • Gruczoł dokrewny: przysadka mózgowa.

Jakości: Moc myśli i działania wywodząca się z mocy duchowej i wyższej mądrości. W realizacji duchowej indywidualne programy całkowicie się zacierają.

Zasoby: Koordynuje wszystko: „Kontroluje różnorodne stany koncentracji stosowane w medytacji.” Dowodzi całą osobowością. Jest związana ze zdolnościami poznawczymi umysłu, zarówno z obrazami mentalnymi, jak i abstrakcyjnymi ideami. „Po raz pierwszy niepodzielna indywidualna egzystencja przejawia się w imię stworzenia, jako dwoje” (Mookerjee). Wszystkie zdolności umysłu są stymulowane: wyższa inteligencja, siła woli, pamięć, koncentracja. Komunikacja telepatyczna. Jasnowidzenie. Transformacja obejmuje: duchową wizję, komunikację poprzez wyższe ja. Wejście w kontakt z wyższą świadomością.

 

7. Sahasrara – czakra korony

Znaczenie w sanskrycie: „tysiąckrotnie”.

 • Kolor: biały, wszystkie kolory.
 • Narządy aktywne: mózg, całe ciało.
 • Gruczoł dokrewny: szyszynka.
 • Ogólnie kontroluje wszystkie aspekty ciała i umysłu, obejmując wszystkie zmysły i wszystkie funkcje. Jest wszechprzenikająca w swojej mocy. Uważana jest za punkt zwrotny pomiędzy ewolucją ludzką i boską.