Seminarium 2

Zdrowie i Choroba

Choroba jest dysharmonią, fizyczną, lub umysłową a jedno oddziałuje na drugie. Co powoduje dysharmonię? Brak tonu i rytmu. Jak można to interpretować w terminologii fizycznej? Prana, życie, energia to ton. Krążenie, regularność to rytm. Na przykład regularność bicia serca, pulsu i krążenia krwi w żyłach. W sensie fizycznym brak krążenia oznacza zator, a brak prany albo życia, albo energii oznacza osłabienie. Te dwa stany pociągają za sobą chorobę i są jej przyczyną. W sensie mentalnym rytm jest działaniem umysłu, i nie ma tu znaczenia czy umysł jest aktywny w myślach harmonijnych, czy dysharmonijnych, czy jest silny, stanowczy czy stały, albo słaby.

Hazrat Inayat Khan - Volume IV - Mental Purification and Healing
Part I: Health, Section I

 

Zaburzenia tonu i nieregularność rytmu są głównymi przyczynami każdej choroby...

Hazrat Inayat Khan - Volume IV - Mental Purification and Healing
Part I: Health, Section II

 

Jeśli umysł człowieka pracuje z prędkością, która jest za wysoka, lub za niska, w stosunku do tego, jaka powinna być, lub jeśli człowiek skacze z jednej myśli na drugą i myśli o tysiącach rzeczy w ciągu pięciu minut, niezależnie od tego jak bardzo jest inteligentny, nie jest to normalne. Również jeśli ktoś trzyma się kurczowo jednej myśli, zamiast robić postępy, będzie również trwał w swojej depresji, lękach, rozczarowaniach, a to powoduje jego chorobę. To nieregularność rytmu jego umysłu powoduje zaburzenia w psychice.

Nie chodzi mi o to, że rytm umysłu jednej osoby musi być taki, sam jak rytm drugiego człowieka. Nie, rytm każdej osoby jest szczególny dla każdej z nich.

Hazrat Inayat Khan - Volume IV - Mental Purification and Healing
Part I: Health, Section II

 

...Ciało jest instrumentem, najświętszym instrumentem, instrumentem, który sam Bóg stworzył dla swoich boskich celów. Jeśli jest ono nastrojone, i nie pozwala się poluzować strunom, wówczas instrument ten staje się środkiem harmonii, dla której Bóg stworzył człowieka...

Hazrat Inayat Khan - Volume IV - Mental Purification and Healing
Part I: Health, Section II

 

...Nie zależnie czy jest to choroba nerwowa, czy zaburzenie psychiczne, czy choroba fizyczna, u podstaw wszystkich tych różnych aspektów choroby znajduje się jedna przyczyna, a tą przyczyną jest dysharmonia.

Hazrat Inayat Khan - Volume IV - Mental Purification and Healing
Part I: Health, Section I

 

Ciało, które raz popadło w dysharmonię, zamienia się w zbiornik dysharmonijnych wpływów, dysharmonijnych atomów i czerpie z nich nie wiedząc o tym, tak jak jest to z umysłem.

Hazrat Inayat Khan - Volume IV - Mental Purification and Healing
Part I: Health, Section I

 

Poza tym harmonia ciała i umysłu zależy od życia zewnętrznego, od spożywanego pokarmu, od tego, jak się żyje, od ludzi, których się spotyka, od pracy, od klimatu, w którym się żyje. Nie ma wątpliwości, że w tych samych warunkach jedna osoba może być chora, a druga może być zdrowa. Powodem jest to, że jeden człowiek pozostaje w harmonii z pokarmem, który spożywa, z pogodą, z ludźmi, których spotyka i z warunkami, które go otaczają. Inny człowiek buntuje się przeciwko pożywieniu, które spożywa, przeciwko ludziom, których spotyka, przeciwko warunkom, które go otaczają, przeciwko klimatowi, w którym musi żyć. Jest to spowodowane tym, że nie pozostaje on w harmonii, a we wszystkim, co dzieje się w jego życiu, dostrzega i doświadcza podobnych rezultatów. Zaburzenia i choroby są tego rezultatem.

Hazrat Inayat Khan - Volume IV - Mental Purification and Healing
Part I: Health, Section I

 

Życie człowieka jest tak rozrywane we wszystkie strony, tak podzielone, że często zapomina on o rzeczach, które są najbardziej istotne, a które niższym stworzeniom udaje się utrzymać w bardziej prawidłowy sposób w ich życiu. Schludność w pracy człowieka i równowaga w jego działaniach świadczą o rytmie, który w nim rozbrzmiewa. Kiedy człowiek wykazuje brak równowagi w swoim życiu i gdy jego życie jest zakłócone, a wszystko wydaje się iść nie tak, to jest tak najczęściej dlatego, że rytm jego oddechu stał się niewłaściwy. Nieregularność aktywności i odpoczynku w nawykach życia powoduje zaburzenia rytmu w oddechu.

Hazrat Inayat Khan - Volume XIII -  The Gathas,
Part IV: Pasi Anfas: Breath, Gatha I, The Rhythm of Breath

 

Aktywność osłabia a dpoczynek wzmacnia umysł i ciało. Przez słowo "wzmacnia" rozumie się to, że otrzymują one życie z wewnątrz, niekoniecznie z własnego wnętrza. Można zapytać: "Czy siedzenie bezczynnie pomogłoby człowiekowi stać się umięśnionym, a brak myślenia uczyniłby go mądrym?". Odpowiedź brzmi: nie. Aktywność pomogłaby człowiekowi stać się umięśnionym, a nie bezruch, a myślenie uczyniłoby człowieka mądrym, a nie brak myślenia; ale aktywność zarówno w umyśle, jak i w ciele doprowadziłaby go do własnego wnętrza. Innymi słowy, ciało przez aktywność stałoby się umięśnione, a umysł - roztropny. Ale to właśnie spokój może dać im życie i światło z wewnątrz. Dlatego też ciało i umysł sufickiego mistrza mogą nie wydawać się silniejsze od ciała i umysłu drugiej osoby, a jednak mają specyficzne dla siebie życie, którego każdy nie posiada.

Hazrat Inayat Khan - Githas II - Amaliyyat 2,
Psychology: Stilling of the Mind and Body

 

...Tak jak mechanizm codziennie trzeba nakręcać, tak i instrument muzyczny wymaga strojenia. Każdy człowiek, niezależnie od tego, czym się zajmuje i jakie jest jego życie, potrzebuje strojenia każdego dnia. Czym jest to strojenie? Jest harmonizacją każdego działania mechanizmu ciała, harmonizacją pulsacji, pulsu serca i głowy, krążenia krwi, a to można osiągnąć za pomocą odpowiedniej metody odpoczynku.

Hazrat Inayat Khan - Volume IV - Mental Purification and Healing
Part I: Health, Section IX

 

Regularne życie, czysta dieta, dobry sen, równowaga między aktywnością i wypoczynkiem oraz właściwe oddychanie, wszystko to pomaga w zdrowiu. Ale najlepszym lekarstwem na wszystkie choroby i słabości umysłu jest wiara...

Hazrat Inayat Khan - Volume IV - Mental Purification and Healing
Part I: Health, Section XII